Vakantiehuis Gelpenslag

Welkom op de website van vakantiehuis “Gelpenslag”.

Huurvoorwaarden Natuurhuisje in Meppen vakantiehuis “Gelpenslag”

1. VERHUUR EN HUUR

a) Het gehuurde mag door niet meer dan 5 personen worden bewoond.
b) Het is huurder niet toegestaan het gehuurde aan anderen (onder) te verhuren of in gebruik te geven.
c) In het gehuurde zijn geen huisdieren toegestaan.
d) In het gehuurde mag niet gerookt worden.
e) Bijkomende kosten zijn: toeristenbelasting, schoonmaakkosten en de waarborgsom.
f) Optionele kosten: Bed- en/of bad-linnen.

2. HUURPRIJS

Een eerste betaling, gelijk aan 50% van de totaalprijs, dient binnen 8 dagen na bevestiging van de reservering betaald te worden. Het resterende bedrag dient 6 weken voor de reserveringdatum voldaan te zijn. In de huursom zijn 12 % boekingskosten opgenomen.

3. WAARBORGSOM

De huurder betaalt een waarborgsom van € 100,- .Dit bedrag wordt volledig terug geboekt binnen 14 dagen na vertrek, indien aan de volgende eisen is voldaan.

  • Er geen schade aangericht is aan de vakantiewoning “Gelpenslag” of de inboedel.
  • Al het afval opgeruimd is in de daarvoor bestemde containers.
  • Alle sleutels zijn achtergelaten en de woning vergrendeld achtergelaten is.

4. ANNULERING

Indien huurder om welke reden dan ook het gehuurde op de afgesproken datum niet kan, wil of zal aanvaarden, dient hij verhuurder hiervan onmiddellijk in kennis te stellen. Een telefonische mededeling hiervan dient schriftelijk of per email te worden bevestigd. De boekingskosten blijven ingehouden. Indien de huurder de overeenkomst annuleert binnen 2 maanden voor aankomstdatum is door deze een vergoeding verschuldigd van 30% van de huursom (dus excl. kosten en borg) met een minimum van € 80,- . Bij opzegging binnen 1 maand voor aankomstdatum bedraagt deze vergoeding de volledige huursom. Huurder draagt desgewenst zelf zorg voor een annuleringsverzekering.

5. VERPLICHTINGEN VERHUURDER

Verhuurder is verplicht het gehuurde op de overeengekomen datum en tijdstip in goede staat aan huurder ter beschikking testellen.

6. VERPLICHTINGEN HUURDER

Huurder is verplicht het gehuurde naar behoren te gebruiken en het gehuurde in goede staat weer achter te laten.

7. SCHADE

Huurder is aansprakelijk voor schade aan het gehuurde, inclusief de schade aan of verlies van (een deel van) de inventaris, veroorzaakt tijdens de huurperiode, tenzij huurder aannemelijk kan maken dat de schade aan hem, zijn gezinsleden of gasten niet kan worden toegerekend.

8. AANSPRAKELIJKHEID

De verhuurder is niet verantwoordelijk voor ongelukken, verwondingen of ziektes die zich voordoen tijdens een verblijf in of rondom de woning.

9. KOSTEN HERSTEL

De kosten van normaal onderhoud en herstel van gebreken zijn voor rekening van verhuurder. Indien zich gebreken voordoen, dient huurder hiervan direct kennis te geven aan verhuurder en diens instructies zoveel mogelijk op te volgen. Eventueel door huurder in dit verband gemaakte kosten zullen door verhuurder tegen overlegging van gespecificeerde rekeningen aan huurder worden terugbetaald.